Lahden lyseon matemaattis-luonnontieteellinen (luma) linja

Matemaattis-luonnontieteellinen linja on suunnattu lukiolaisille, jotka ovat kiinnostuneita matematiikasta ja luonnontieteistä. Linja tarjoaa monipuolisen kokonaisuuden luma-aineita ja antaa hyvät valmiudet luonnontieteiden, lääketieteen, matematiikan ja tekniikan alojen jatko-opintoihin.

Linjan opiskelijat pääsevät suorittamaan lukio-opintoja painottamalla matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa ja maantiedettä. Linjan opinnot koostuvat seuraavista kursseista:

Linjan valinnut opiskelija saa tiiviin ja johdonmukaisen paketin näitä aineita, mutta säilyttää valintaoikeutensa myös kaikkeen muuhun tarjolla olevaan opetukseen.

Linjalla on mahdollista opiskella matemaattis-luonnontieteellisiä aineita motivoituneiden ja samanhenkisten opiskelijoiden kanssa. Lisäksi linjan sisällä voi keskittyä vielä tiettyyn aineeseen, joka luo hyvän pohjan valmistautua kyseisen aineen ylioppilaskirjoituksiin. Linjan erikoiskursseilla vieraillaan yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yrityksissä. Vierailut yhdessä linjan teoriaopetuksen kanssa antavat valmiudet jatkaa opintoja alan korkeakouluissa.

Lisätietoja